Ηράκλειο: Απολύμανση από τον Δήμο των δημοτικών  λεωφορείων  και τις στάσεις σε όλη την  πόλη

Ηράκλειο: Απολύμανση από τον Δήμο των δημοτικών  λεωφορείων  και τις στάσεις σε όλη την  πόλη
Ο Δήμος Νέου Ηρακλείου με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών απολυμαίνει  τα δημοτικά λεωφορεία και όλες  τις στάσεις στην πόλη.

Ηράκλειο: Απολύμανση από τον Δήμο των δημοτικών  λεωφορείων  και τις στάσεις σε όλη την  πόλη

Ο Δήμαρχος Νέου Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος τόνισε:

«Απολυμαίνουμε τα δημοτικά λεωφορεία και τις στάσεις, για να είναι ασφαλέστερα, όσο είναι δυνατόν, για τους συμπολίτες μας που τα χρησιμοποιούν. Και είναι πολλοί».

Ηράκλειο: Απολύμανση από τον Δήμο των δημοτικών  λεωφορείων  και τις στάσεις σε όλη την  πόλη

Ηράκλειο: Απολύμανση από τον Δήμο των δημοτικών  λεωφορείων  και τις στάσεις σε όλη την  πόλη
Ηράκλειο: Απολύμανση από τον Δήμο των δημοτικών  λεωφορείων  και τις στάσεις σε όλη την  πόλη