Κηφισιά : Αιτήσεις Υποψηφίων Καταρτιζόμενων στο Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς

• Εκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ (με ηλεκτρονικές σημειώσεις) • Φιλικό κλίμα, καλή επικοινωνία και υποστήριξη στη διαχείριση τυχόν εμποδίων μάθησης • Απόκτηση σπουδαστικής ιδιότητας (αναβολή στράτευσης, διατήρηση οικογενειακών επιδομάτων, πάσο για τις συγκοινωνίες) • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας (μέσω της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης) • Δυνατότητα απόκτησης Κρατικού Επαγγελματικού Διπλώματος επιπέδου 5 (μετά από πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Και γιατί να γραφτώ στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς;

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

• Εκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ (με ηλεκτρονικές σημειώσεις) • Φιλικό κλίμα, καλή επικοινωνία και υποστήριξη στη διαχείριση τυχόν εμποδίων μάθησης • Απόκτηση σπουδαστικής ιδιότητας (αναβολή στράτευσης, διατήρηση οικογενειακών επιδομάτων, πάσο για τις συγκοινωνίες) • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας (μέσω της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης) • Δυνατότητα απόκτησης Κρατικού Επαγγελματικού Διπλώματος επιπέδου 5 (μετά από πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

  • Εκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ (με ηλεκτρονικές σημειώσεις)
  • Φιλικό κλίμα, καλή επικοινωνία και υποστήριξη στη διαχείριση τυχόν εμποδίων μάθησης • Απόκτηση σπουδαστικής ιδιότητας (αναβολή στράτευσης, διατήρηση οικογενειακών επιδομάτων, πάσο για τις συγκοινωνίες)
  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας (μέσω της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης)
  • Δυνατότητα απόκτησης Κρατικού Επαγγελματικού Διπλώματος επιπέδου 5 (μετά από πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

• Εκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ (με ηλεκτρονικές σημειώσεις) • Φιλικό κλίμα, καλή επικοινωνία και υποστήριξη στη διαχείριση τυχόν εμποδίων μάθησης • Απόκτηση σπουδαστικής ιδιότητας (αναβολή στράτευσης, διατήρηση οικογενειακών επιδομάτων, πάσο για τις συγκοινωνίες) • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας (μέσω της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης) • Δυνατότητα απόκτησης Κρατικού Επαγγελματικού Διπλώματος επιπέδου 5 (μετά από πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

 

Και γιατί να γραφτώ στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς;