Πεντέλη: Ο Δήμος θα εξυπηρετεί τους δημότες ηλεκτρονικά ή κατόπιν ραντεβού σε εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του Covid-19

Πεντέλη: Μόνο κατόπιν ραντεβού θα εξυπηρετεί εφ’ εξής το κοινό ο Δήμος
Ο Δήμος Πεντέλης σε εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του Covid-19 θα εξυπηρετεί τους δημότες ηλεκτρονικά ή εκτάκτως κατόπιν ραντεβού για το χρονικό διάστημα έως 4 Οκτωβρίου

Ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,ανακοινώνει ότιέως το τέλος της διάρκειας των έκτακτων μέτρων, ήτοι τις 4 Οκτωβρίου, θα εξυπηρετεί τους δημότες τηλεφωνικά και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ψηφιακών υπηρεσιών του, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις δια ζώσης κατόπιν ραντεβού.

Η  εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία για να λαμβάνουν οδηγίες και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αιτήσεων και την παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών.

Συνιστάται στους δημότες να χρησιμοποιούν κατά το δυνατόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω της Ιστοσελίδας του Δήμου: www.penteli.gov.gr.

Για αιτήματα μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημότη τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στατηλέφωνα 2132050098-99 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aitimatadimoti@penteli.gov.gr.

Σε ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπηρεσιών του Δήμου που θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί το κοινό είναι:

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣEMAIL
01Κεντρικό Τηλέφωνο – Πρωτόκολλο2132050000 / 2132050032-33mainprotocol@penteli.gov.gr
02Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο2132050034-35skoudrianos@melissia.gr
03Ταμείο2132050061-62galanouli@melissia.gr
04Έσοδα2132050059-60mpoura@melissia.gr
05Διοικητικά θέματα2132050078/88papadaki@melissia.gr
06Κοινωνικά θέματα2108100884, εσωτερικά 21,22, 23koulakou@penteli.gov.gr
07ΚΕΠ2132007000——————-

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πεντέλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελίσσια, 21 Σεπτεμβρίου 2020