Διόνυσος: Συνεχίζεται καθημερινά το νοικοκύρεμα του Δήμου

Διόνυσος: Συνεχίζεται καθημερινά το νοικοκύρεμα του Δήμου

Το νοικοκύρεμα του Δήμου Διονύσου συνεχίζεται καθημερινά, παρά τις δυσκολίες λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων, κηπαίων και συμβατικών. Οι υπάλληλοι βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή προκειμένου να καθαριστεί κάθε γειτονιά.

Η προσπάθεια συνεχίζεται…

Διόνυσος: Συνεχίζεται καθημερινά το νοικοκύρεμα του Δήμου

Διόνυσος: Συνεχίζεται καθημερινά το νοικοκύρεμα του Δήμου

Διόνυσος: Συνεχίζεται καθημερινά το νοικοκύρεμα του Δήμου
Διόνυσος: Συνεχίζεται καθημερινά το νοικοκύρεμα του Δήμου