Ηράκλειο Αττικής : Ο Δήμος θα κάνει τα πάντα ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους

Ηράκλειο Αττικής : Ο Δήμος θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους

Στη σημερινή έναρξη μιας ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς που χρειάζεται την συνεισφορά όλων μας θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους. Είμαστε σε επιφυλακή, σε άμεση συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και με τους συλλόγους γονέων

Ηράκλειο Αττικής : Ο Δήμος θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου  Νίκος Μπάμπαλος δήλωσε:

«Με αποστάσεις μεν, κοντά στα παιδιά μας δε στη σημερινή έναρξη μιας ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς που χρειάζεται την συνεισφορά όλων μας για να προφυλάξουμε την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Θα κάνουμε τα πάντα, όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα προετοιμάζοντας τα σχολεία, μοιράζοντας μάσκες και τα απαραίτητα υλικά, ώστε να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά, ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους. Είμαστε σε επιφυλακή, σε άμεση συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και με τους συλλόγους γονέων».

Ηράκλειο Αττικής : Ο Δήμος θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους

Ηράκλειο Αττικής : Ο Δήμος θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους
Ηράκλειο Αττικής : Ο Δήμος θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι μαθητές να έχουν έγνοια μόνο τα μαθήματά τους