Περιβάλλον : Γεράκι πραγματικά λουσμένο με απόβλητα ελαιοτριβείου

Ένα Γεράκι πραγματικά λουσμένο με απόβλητα ελαιοτριβείου βρέθηκε σε χωράφια στην Κρήτη. Η εναπόθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείου σε χωράφια και ρυάκια έχει απαγορευτεί χρόνια τώρα αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Κάποιοι ασυνείδητη το κάνουν χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι συνέπιες στα ζώα και τα πουλιά της περιοχής . Το Γεράκι περιθάλπατε από τους ανθρώπους του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ΑΝΙΜΑ και γρήγορα θα επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Ένα Γεράκι πραγματικά λουσμένο με απόβλητα ελαιοτριβείου βρέθηκε σε χωράφια στην Κρήτη.  Η εναπόθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείου σε χωράφια και ρυάκια έχει απαγορευτεί χρόνια τώρα αλλά δυστυχώς συνεχίζεται.

Περιβάλλον : Γεράκι πραγματικά λουσμένο με απόβλητα ελαιοτριβείου

Κάποιοι ασυνείδητη το κάνουν χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι συνέπειες στα ζώα και τα πουλιά της περιοχής . Το Γεράκι περιθάλπεται από τους ανθρώπους του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ΑΝΙΜΑ και γρήγορα θα επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.