Καλλιθέα: 600 νέους κάδους για απορρίμματα παρέλαβε ο Δήμος

Καλλιθέα: 600 νέους κάδους για απορρίμματα παρέλαβε ο Δήμος

Ο Δήμος Καλλιθέας παρέλαβε 600 νέους κάδους για οργανικά απορρίμματα με στόχο να έχει η υπηρεσία καθαριότητας την δυνατότητα αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης κάδων ανά πάσα στιγμή για τους πολίτες της πόλης

Καλλιθέα: 600 νέους κάδους για απορρίμματα παρέλαβε ο Δήμος

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος  δήλωσε:

«Παραλάβαμε 600 νέους κάδους για οργανικά απορριμματα. Εάν έχετε κάδο που χρειάζεται αντικατάσταση ή επιδιόρθωση, επικοινωνήστε (24 ώρες/7 ημερες ) με την διεύθυνση περιβάλλοντος στο 210-9417000».