Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης συνεχίζει με πλύσεις και  απολυμάνσεις κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών ,πλατειών και σε όλα τα σημεία που υπάρχουν παιδιά και συχνή διέλευση πολιτών.

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Ο Δήμος φροντίζει με όλες του τις δύναμης την ασφάλεια των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη .

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους
Μεταμόρφωση: Για την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε με πλύσεις και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους