Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συνεχίζει τις πλύσεις των δρόμων αλλά και παράλληλα βρίσκετε σε  επιφυλακή δίπλα στην πυροσβεστική. Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και σε δημοσίους χώρους, στοχεύοντας στην ασφάλεια της υγείας των πολιτών.

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Ο Δήμαρχος Στράτος Σαραούδας τόνισε:

«Συνεχίζουμε την μεγάλη προσπάθεια για την  αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην πόλη . Συνεχίζει με πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές χαρές και δημόσιους χώρους».

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους

Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους
Μεταμόρφωση: Χθες έγιναν πλύσεις και απολυμάνσεις σε παιδικές  χαρές  και δημοσίους χώρους