Ζωγράφου : Καινούρια απορριμματοφόρα μέσω νέας χρηματοδότησης για τον Δήμο

Ζωγράφου : Καινούρια απορριμματοφόρα μέσω νέας χρηματοδότησης για τον Δήμο

Νέα χρηματοδότηση για την αγορά νέων απορριμματοφόρων εξασφάλισε ο Δήμος Ζωγράφου. Πρόκειται για κονδύλι ύψους 660.000 ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και αφορά στην προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλειος Θώδας δήλωσε:

«Ο Δήμος Ζωγράφου θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να βελτιώνονται διαρκώς η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των δημοτών του».