Αγία Παρασκευή : Παράδοση απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων ανακύκλωσης στον Δήμο

Αγία Παρασκευή : Παράδοση απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων ανακύκλωσης στον Δήμο
Ένα νέο, σύγχρονο απορριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, καφέ κάδους και κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης παρέλαβε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη

Αγία Παρασκευή : Παράδοση απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων ανακύκλωσης στον Δήμο

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια παράδωσε τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη συλλογή των οργανικών απορριμμάτων αλλά και 120 κάδους για την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου.

Αγία Παρασκευή : Παράδοση απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων ανακύκλωσης στον Δήμο

Παράλληλα ο Δήμος παρέλαβε μια παλέτα  εδαφοβελτιωτικό ως ένα μικρό μόνο δείγμα των δυνατοτήτων της περιφέρειας  μέσω της επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Αγία Παρασκευή : Παράδοση απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων ανακύκλωσης στον Δήμο

Στην παράδοση του απαραίτητο εξοπλισμό για την συλλογή των οργανικών απορριμμάτων της πόλης ήταν και η Αντιπεριφερείρχης του Βορείου Τομέα Αττικής Λουκία Κεφαλογιάννη