Τεχνολογία : Έρχονται αλλαγές στο Gmail της Google

Τεχνολογία : Έρχονται αλλαγές στο Gmail της Google
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Forbes» η Google και το Gmail επέλεξε να προσθέσει λογότυπα εταιρειών για να κάνει τα email πιο αξιόπιστα.

Θέτει σε πιλοτική εφαρμογή το πρότυπο BIMI( Brand Indicators for Message Identification ) στο Gmail το οποίο επιτρέπει σε λογότυπα που ελέγχονται από εμπορικά σήματα να εμφανίζονται σε υποστηριζόμενους πελάτες email. Η  εταιρεία αναπτύσσει την υποστήριξή της για το πρότυπο BIMI πιλοτικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα

Τεχνολογία : Έρχονται αλλαγές στο Gmail της Google

Για να εγκριθεί ένα εμπορικό σήμα, όλα τα email που αποστέλλονται πρέπει να χρησιμοποιούν το πρότυπο DMARC ( Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance ) για πιστοποίηση. Με την εφαρμογή του DMARC, η Google θα επαληθεύει την αυθεντικότητα της ιδιοκτησίας ενός λογότυπου. Αν το εμπορικό σήμα περνά τον έλεγχο, τότε μόνο το λογότυπο θα επιτρέπεται να εμφανίζεται δίπλα σε email.

Τεχνολογία : Έρχονται αλλαγές στο Gmail της Google

Ο απώτερος στόχος της Google είναι να κάνει την εφαρμογή του Gmail, μία ολοκληρωμένη λύση παραγωγικότητας, η οποία να προσφέρει ευκολία στην καθημερινότητα του κάθε χρήστη. Η ανακατασκευή του Gmail δοκιμάζεται προς το παρόν από επιλεγμένες εταιρείες, αλλά σύντομα θα κυκλοφορήσει σε όλους τους G Suite χρήστες.