Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο, καθώς και 120 καφέ κάδους για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων (βιοαπόβλητα) παραλάβαμε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Πρόκειται για τη πρώτη παράδοση, μιας και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και το δεύτερο απορριμματοφόρο όπως και κάδοι που θα πυκνώσουν σε όλη την πόλη το δίκτυο περισυλλογής οικιακών βιοαποβλήτων.

Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Σκοπός της χωριστής συλλογής είναι τα βιοαπόβλητα να μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό υλικό που θα μοιράζεται στους Δημότες μας για τους κήπους και θα εμπλουτίζουν και τα πάρκα του Δήμου μας.

Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Ταυτόχρονα, παραλάβαμε 50 ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής (μέταλλο – πλαστικό – χαρτί) της εταιρίας Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε δημοτικά κτίρια και όλες τις σχολικές μονάδες.

Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Οι κάδοι βιοαποβλήτων θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης όπου εκτιμάται ότι θα μεγιστοποιηθεί η συλλογή των βιοαποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, τα καταστήματα της πόλης και κυρίως επιχειρήσεις εστίασης αλλά και Λαϊκές αγορές . Να σημειωθεί ότι τα βιοαπόβλητα εναποτίθενται με τα υπόλοιπα απορρίμματα ως σύμμικτα επιβαρύνοντας το περιβάλλον και αυξάνοντας το οικονομικό κόστος απόθεσης στο ΧΥΤΑ για το Δήμο μας.

Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Ποια είναι βιοαπόβλητα:

Είναι τα οργανικά απόβλητα κήπων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικών χώρων εστίασης και χώρων πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων (π.χ. μαγειρεμένο φαγητό, φρούτα, φλούδες και λαχανικά). Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης μεταφέρει καθημερινά προς το ΧΥΤΑ περίπου 60 τόνους σύμμεικτα απορρίμματα από τους πράσινους κάδους,    12 τόνους ανακυκλώσιμο υλικό από τους μπλε κάδους, 10 τόνους ογκώδη και 5 τόνους κλαδιά.

Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Από αυτούς τους τόνους υπολογίζεται ότι το 40% μπορεί, με τη συνεργασία όλων, να μετατραπεί σε εδαφοβελτιωτικό υλικό (λίπασμα) υψηλής ποιότητας , αρκεί απλά να μεταφερθούν σε ξεχωριστή σακούλα τα παραπάνω απορρίμματα στον καφέ κάδο.

Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 

Από σήμερα ο Δήμος κάνει άλμα με πράσινο αποτύπωμα στην διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και μαζί με την διαχείριση των κλαδεμάτων με την παραλαβή του κλαδοτεμαχιστή που προηγήθηκε, αλλάζουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα προς όφελος του περιβάλλοντος και των κατοίκων μας.
Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια 
Ελληνικό Αργυρούπολη: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πλυντήριο  και κάδοι για βιοαπόβλητα από την Περιφέρεια