Μεταμόρφωση: Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου

Μεταμόρφωση: Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου
Μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την  ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης είναι ότι εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το  ποσό  της ένταξης είναι στα 384.400,50 €. οπού εγκρίθηκε και εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

 

Μεταμόρφωση: Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου
Μεταμόρφωση: Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου