Σπάτα Αρτέμιδα: Με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής η Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στην περιοχή Σπάτων και Αρτέμιδας

Με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής η Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων την περιοχή Σπάτων και Αρτέμιδας

Με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής η Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στην περιοχή Σπάτων και Αρτέμιδας. Συγκεκριμένα το Γυμνάσιο Σπάτων και το 1ο – 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα . Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής και αφορά 54 Δήμους.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2022. Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει την αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος και οροφής, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρη αναβάθμιση λεβητοστασίου. Ειδικότερα με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών προβλέπεται μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 618.000 kWh/yr και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 223tn/yr.

Με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής η Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων την περιοχή Σπάτων και Αρτέμιδας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης που υπέγραψε την απόφαση ένταξης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων δήλωσε:

«Συνεργαζόμαστε με τον Πρώτο Βαθμό Αυτοδιοίκησης με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Δίνουμε προτεραιότητα σε δράσεις που θα ενισχύσουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο σε τοπικό επίπεδο»