Κηφισιά : Με ένα αυτοκίνητο πλυντήριο κάδων και ένα ανακατασκευασμένο μικρό φορτηγό ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου

Κηφισιά : Με ένα αυτοκίνητο πλυντήριο κάδων και ένα ανακατασκευασμένο μικρό φορτηγό ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου
Η διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου απέκτησε ένα νέο αυτοκίνητο  πλυντήριο κάδων  και ένα  ανακατασκευασμένο  μικρό φορτηγό.

Κηφισιά : Με ένα αυτοκίνητο πλυντήριο κάδων και ένα ανακατασκευασμένο μικρό φορτηγό ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου

Με εξορθολογισμό των δαπανών αλλά και με σταθερή αύξηση των ίδιων πόρων καθώς επίσης και  με την σωστή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων  ο Δήμος είναι σε θέση να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες καθαριότητας ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά στιγμές της πατρίδας μας.

Κηφισιά : Με ένα αυτοκίνητο πλυντήριο κάδων και ένα ανακατασκευασμένο μικρό φορτηγό ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου
Κηφισιά : Με ένα αυτοκίνητο πλυντήριο κάδων και ένα ανακατασκευασμένο μικρό φορτηγό ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου