Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

Λίγες ώρες μετά τα επεισόδια κι ο αστικός εξοπλισμός του Μεγάλου Περιπάτου ήταν πεντακάθαρος, όπως και η πλατεία Συντάγματος. Η υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου  αλλά και η τεχνική υπηρεσία  αποκατέστησε  άμεσα τις ζημίες.

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

 

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα

Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα
Αθήνα : Λίγες ώρες μετά  τα επεισόδια στον Μεγάλο Περίπατο της πρωτεύουσας  και όλα είναι πεντακάθαρα