Μεταμόρφωση: Ένα απορριμματοφόρο και καφέ κάδους βιοαπόβλητων από την Περιφέρεια

Μεταμόρφωση: Ένα απορριμματοφόρο και καφέ κάδους βιοαπόβλητων από την Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Αττικής παρέδωσε στον Δήμο  ένα απορριμματοφόρο τελευταίας τεχνολογίας για αποκομιδή βιοαπόβλητων και πλύσης των κάδων,  και καφέ κάδους  και εδαφοβελτιωτικό από ανακύκλωση

Μεταμόρφωση: Ένα απορριμματοφόρο και καφέ κάδους βιοαπόβλητων από την Περιφέρεια

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας δήλωσε:

Ευχαριστώ την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη,  για την άμεση ανταπόκριση και την παραχώρηση ενός ολοκαίνουργιου απορριμματοφόρου για βιοαπόβλητα, καφέ κάδων και εδαφοβελτιωτικού από ανακύκλωση. Πολύτιμα εργαλεία τα οποία θα αξιοποιήσουμε στην προσπάθειά μας η Μεταμόρφωση να αποτελέσει μέρος της εθνικής προσπάθειας να γίνει η Ελλάδα πρότυπο ανακύκλωσης.

Μεταμόρφωση: Ένα απορριμματοφόρο και καφέ κάδους βιοαπόβλητων από την Περιφέρεια

#ΔήμοςΜεταμόρφωσης #Ανακύκλωση