ΚΕΔΕ: Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζιδάκη

ΚΕΔΕ: Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζιδάκης

Στην συνάντηση συζητήθηκε το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων αλλά και τις εξελίξεις στα έργα που εκτελούνται ήδη ή πρόκειται να εκτελεστούν το επόμενο διάστημα κι αφορούν της νέες Μονάδες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Απορριμμάτων. Στην συνάντηση παρόν ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος .

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου  δήλωσε:

«Συζητήσαμε για το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, το σχέδιο του οποίου βρίσκεται υπό κατάρτιση αλλά και τις εξελίξεις στα έργα που εκτελούνται ήδη ή πρόκειται να εκτελεστούν το επόμενο διάστημα κι αφορούν της νέες Μονάδες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Απορριμμάτων. Παράλληλα, με τη συνδρομή των Δήμων, προωθούμε την ανακύκλωση με τη δημιουργία «πράσινων σημείων» σε κάθε Δήμο, ώστε να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών της στόχων. Τέλος σχεδιάζουμε την από κοινού συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών στην εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης».