Μεταμόρφωση: Απολυμάνσεις  σε ευαίσθητα σημεία της πόλης – Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.

Μεταμόρφωση: Απολυμάνσεις  σε ευαίσθητα σημεία της πόλης – Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.

Συνεχίζουν οι απολυμάνσεις , καθαρισμοί και οι ψεκασμοί σε ευαίσθητα σημεία της πόλης με τα συνεργεία του Δήμου να είναι στους δρόμους από τα ξημερώματα απολυμαίνοντας κάδους,  γωνιές , δρόμους, πεζοδρόμια  και πλατείες .

Μεταμόρφωση: Απολυμάνσεις  σε ευαίσθητα σημεία της πόλης – Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.

Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.

Μεταμόρφωση: Απολυμάνσεις  σε ευαίσθητα σημεία της πόλης – Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.

Μεταμόρφωση: Απολυμάνσεις  σε ευαίσθητα σημεία της πόλης – Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.

Μεταμόρφωση: Απολυμάνσεις  σε ευαίσθητα σημεία της πόλης – Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.
Μεταμόρφωση: Απολυμάνσεις  σε ευαίσθητα σημεία της πόλης – Σήμερα  σειρά είχε το πάρκο πίσω από το ΚΗΦΗ.