Έρευνα για CoViD-19: Πιθανότητα για σοβαρότερη νόσηση στην ομάδα αίματος Α, πιο ήπια στην ομάδα αίματος Ο

Ερευνά για CoViD-19: Σοβαρότερη η κατάσταση στην ομάδα αίματος Α, πιο ήπια στην ομάδα αίματος Ο

Ερευνητές από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο του Kiel εξέτασαν το ανθρώπινο γονιδίωμα για να εντοπίσουν περιοχές του DNA που μπορεί να προδιαθέτουν σε σοβαρή νόσηση από COVID-19 .

Ερευνά για CoViD-19: Σοβαρότερη η κατάσταση στην ομάδα αίματος Α, πιο ήπια στην ομάδα αίματος Ο

Αυτό όμως που διαπίστωσαν ήταν η κοινή γενετική ρίζα σε πολλούς από  τους ασθενείς , και συγκεκριμένα με όσους είχαν ομάδα αίματος Α.

Έτσι πήγαν σε περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πανδημίας σε 7 πόλεις της Ισπανίας και της Ιταλίας και ερεύνησαν το γονιδίωμα 1.610 ασθενών. 

Ερευνά για CoViD-19: Σοβαρότερη η κατάσταση στην ομάδα αίματος Α, πιο ήπια στην ομάδα αίματος Ο

Τα ευρήματα τους τα σύγκριναν με αυτά  2.205 ανθρώπων που δεν νόσησαν βαριά. Η πιο αξιοσημείωτη γονιδιακή περιοχή ήταν μια που κωδικοποιεί  την ομάδα αίματος των ανθρώπων.

Ερευνά για CoViD-19: Σοβαρότερη η κατάσταση στην ομάδα αίματος Α, πιο ήπια στην ομάδα αίματος Ο
Έρευνα για CoViD-19: Σοβαρότερη η κατάσταση στην ομάδα αίματος Α, πιο ήπια στην ομάδα αίματος Ο