Ραφήνα Πικέρμι: 1.000.000 ευρώ χορηγία της εταιρείας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ- Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνάσιου – Λυκείου Ραφήνας

Ραφήνα Πικέρμι: 1.000.000 ευρώ χορηγία της εταιρείας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ- Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνάσιου - Λυκείου Ραφήνας

Η ολοκλήρωση μιας προσπάθειας αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος Γυμνάσιου Λυκείου Ραφήνας με χορηγία της εταιρείας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ που έφτασε σε ύψος σχεδόν 1.000.000 ευρώ.

Ραφήνα Πικέρμι: 1.000.000 ευρώ χορηγία της εταιρείας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ- Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνάσιου - Λυκείου Ραφήνας

Ιδιαίτερη χαρά μας που σήμερα τοποθετήθηκε και η σχετική πινακίδα να θυμίζει ότι μετά την φωτιά της 23ης Ιουλίου δεν ήμασταν μόνοι μας.

Ραφήνα Πικέρμι: 1.000.000 ευρώ χορηγία της εταιρείας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ- Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνάσιου - Λυκείου Ραφήνας
Ραφήνα Πικέρμι: 1.000.000 ευρώ χορηγία της εταιρείας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ- Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνάσιου – Λυκείου Ραφήνας