Ο ΣΠΑΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους  στις υποδομές δασοπροστασίας του στον Υμηττό

Ο ΣΠΑΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους  στις υποδομές δασοπροστασίας του στον Υμηττό

Ο ΣΠΑΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους  στις υποδομές δασοπροστασίας του στον  Υμηττό, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου . Παράλληλα δημιουργεί έναν πρότυπο ψηφιακό χάρτη για όλο τον Υμηττό, που περιλαμβάνει το σύνολο των υποδομών αντιπυρικής προστασίας και δασικού εξοπλισμού.

Ο ΣΠΑΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους  στις υποδομές δασοπροστασίας του στον Υμηττό

Ο ΣΠΑΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους  στις υποδομές δασοπροστασίας του στον Υμηττό

Ο ΣΠΑΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους  στις υποδομές δασοπροστασίας του στον Υμηττό
Ο ΣΠΑΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους  στις υποδομές δασοπροστασίας του στον Υμηττό