Κηφισιά:Προτεραιότητα η ασφάλεια των επισκεπτών στην 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Κηφισιά: Η ασφάλεια προτεραιότητα για την  66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, οι  απολυμάνσεις σε σημεία του Άλσους αλλά και εκτός αυτού όπως στάσεις λεωφορείων.

Κηφισιά: Η ασφάλεια προτεραιότητα για την  66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται  είναι φιλικό ως προς το περιβάλλον και φυσικά προς τα όμορφα  φυτά και λουλούδια της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς.

Κηφισιά: Η ασφάλεια προτεραιότητα για την  66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Κηφισιά: Η ασφάλεια προτεραιότητα για την  66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
Κηφισιά: Η ασφάλεια προτεραιότητα για την  66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς