Μεταμόρφωση: Καθαριότητα και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Από την Δευτέρα 1η Ιονίου  θα ανοίξουν τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικοί Σταθμοί . Οι μικροί μαθητές  η υγεία και η  ασφάλεια τους  είναι η πρώτη προτεραιότητα του Δήμου . Έτσι η Υπηρεσίες του Δήμου είναι στο πλάι τους με καθαριότητα και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης.

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης

Μεταμόρφωση: Καθαριότητες και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης
Μεταμόρφωση: Καθαριότητα και απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία της πόλης