Περιφέρεια Αττικής : Επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου που Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής

Περιφέρεια Αττικής : Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου που Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου που Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 συνολικής δημόσιας δαπάνης 5 εκατ. ευρώ.

Περιφέρεια Αττικής : Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου που Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής

        Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακτα και με στοχευμένα έργα στην θωράκιση της υγείας των Πολιτών.  Συγκεκριμένα θα παρέχει 14 εξεταστήρια γενικής ιατρικής και παθολογίας (συμπεριλαμβανομένων γυναικολογικού και παιδιατρικού) οδοντιατρείο, μικροβιολογικό εργαστήριο, αίθουσες υπερήχων, μικροεπεμβάσεων, ανάνηψης.

Περιφέρεια Αττικής : Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου που Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής

Επίσης θα περιλαμβάνει αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, γραφεία ιατρών και της Διοίκησης κ.λ.π.

Περιφέρεια Αττικής : Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου που Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια Αττικής : Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου που Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής