Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει καθημερινά τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε κοινόχρηστους- παραρεμάτιους χώρους

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει καθημερινά τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε κοινόχρηστους- παραρεμάτιους χώρους

Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει καθημερινά τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε κοινόχρηστους- παραρεμάτιους χώρους καθώς και σε περιαστικά δάση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Υπηρεσίας και τις οδηγίες της αρμόδιας Αντιδημάρχου Ζέτης Κασιμάτη.

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει καθημερινά τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε κοινόχρηστους- παραρεμάτιους χώρους

Οι φωτογραφίες είναι από τον καθαρισμό και την αποψίλωση στην Άνω Κηφισιά.

Άμεση είναι η κινητοποίηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς και σε έκτακτα περιστατικά.  Την Κυριακή   17/5  βρέθηκε στην οδό  Δειράδων για την αντιμετώπιση περιστατικού πτώσης δέντρου.
Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει καθημερινά τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε κοινόχρηστους- παραρεμάτιους χώρους
Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει καθημερινά τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε κοινόχρηστους- παραρεμάτιους χώρους