Περιφέρεια Αττικής :Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη  στους Δήμους για τον συντονισμό των  «γευμάτων αγάπης» σε κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες

Περιφέρεια Αττικής :Η Αντιπερφεριάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη  στους Δήμους για τον συντονισμό των  «γευμάτων αγάπης» σε κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες

Σήμερα  η Αντιπερφερειάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη ήταν στους Δήμους Πεντέλης, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής για τον συντονισμό  της αλυσίδας αλληλεγγύης των «γευμάτων αγάπης» σε κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες.  Μια ακόμα ενέργεια του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη  με τη χρηματοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών  Τάκης Θεοδωρικάκος.

Περιφέρεια Αττικής :Η Αντιπερφεριάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη  στους Δήμους για τον συντονισμό των  «γευμάτων αγάπης» σε κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες

Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη δήλωσε:

«Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για την ευαισθησία τους και τις πρωτοβουλίες τους καθόλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, όπως αξίζει και ένα μπράβο για την άμεση ανταπόκρισή τους στις δράσεις της  Περιφέρειας Αττικής προς τους Δημάρχους του Βορείου Τομέα Αθηνών, τους υπαλλήλους των Δήμων και τους εθελοντές!»

Περιφέρεια Αττικής :Η Αντιπερφεριάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη  στους Δήμους για τον συντονισμό των  «γευμάτων αγάπης» σε κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες
Περιφέρεια Αττικής :Η Αντιπερφερειάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη  στους Δήμους για τον συντονισμό των  «γευμάτων αγάπης» σε κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες

 Όλοι μαζί #Μένουμε Ασφαλείς #ΠΕΒΤΑ