Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παραδρόμου της Αττικής και του κτήματος Λαμπάκη – Κουμπούρη

Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη - Κουμπούρη

Στην βιομηχανική περιοχή και συγκεκριμένα στον παράδρομο της  Αττικής οδού γύρω από την ευρύτερη περιοχή του  κτήματος  Κουμπούρη-Λαμπακη μετά της χειμωνιάτικες βροχές πολλοί δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι έτσι τα συνεργία του Δήμου όπου μπορούσαν έστρωναν τους δρόμους , μάζευαν μπάζα και ότι άλλο μπορεί κάνεις να φανταστεί για να γίνει ο δρόμος πλέον ασφαλής και προσπελάσιμος .

Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη - Κουμπούρη

Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη - Κουμπούρη

Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη - Κουμπούρη

Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη - Κουμπούρη

Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη - Κουμπούρη

Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη - Κουμπούρη
Μεταμόρφωση: Εξωραϊσμός του παράδρομου της Αττικής και του κτήματος Λαμπακη – Κουμπούρη