Πεντέλη : Οι εθελοντές του ΣΠΑΠ καθάρισαν  και αποψίλωσαν το χώρου των πρώην κατασκηνώσεων Αγροτικής Τραπέζης

Πεντέλη : Οι εθελοντές του ΣΠΑΠ καθάρισαν  και αποψιλώσαν το χώρου των πρώην κατασκηνώσεων Αγροτικής Τραπέζης
Το χώρου των πρώην κατασκηνώσεων της Αγροτικής Τραπέζης  στην Πεντέλη, πρώην καταυλισμός Κούρδων, καθάρισαν  και αποψίλωσαν  οι εθελοντές του ΣΠΑΠ.

Πεντέλη : Οι εθελοντές του ΣΠΑΠ καθάρισαν  και αποψιλώσαν το χώρου των πρώην κατασκηνώσεων Αγροτικής Τραπέζης

Πεντέλη : Οι εθελοντές του ΣΠΑΠ καθάρισαν  και αποψιλώσαν το χώρου των πρώην κατασκηνώσεων Αγροτικής Τραπέζης
Πεντέλη : Οι εθελοντές του ΣΠΑΠ καθάρισαν  και αποψιλώσαν το χώρου των πρώην κατασκηνώσεων Αγροτικής Τραπέζης