Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία  του Δήμου καθάρισαν και   αποψίλωσαν  την οδό Αύρας Κεφαλαρίου Κηφισιάς

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία  του Δήμου καθάρισαν και   αποψίλωσαν  την οδό Αύρας Κεφαλαρίου Κηφισιάς
Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει  τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε κοινόχρηστους – παραρεμάτιους  χώρους καθώς και σε περιαστικά δάση.

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία  του Δήμου καθάρισαν και   αποψίλωσαν  την οδό Αύρας Κεφαλαρίου Κηφισιάς

Η Πολιτική Προστασία  του Δήμου καθάρισαν και   αποψίλωσαν  την οδό Αύρας Κεφαλαρίου Κηφισιάς . Ο Δήμος Κηφισιάς καλεί τους ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κηφισιάς, να προβούν:

– στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα,

– στην απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που τυχόν θα προκύψουν, καθώς και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους .

– στην αποψίλωση των πεζοδρομίων που περιβάλλουν την ιδιοκτησίας τους.

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι πριν την αποψίλωση των οικοπέδων τους πρέπει να κλείνουν ραντεβού για την αποκομιδή των κηπαίων. Τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλέφωνα 210 6200145 και 2132007272. Ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του συστήματος https://kipaia.kifissia.gr/
Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία  του Δήμου καθάρισαν και   αποψίλωσαν  την οδό Αύρας Κεφαλαρίου Κηφισιάς
Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία  του Δήμου καθάρισαν και   αποψίλωσαν  την οδό Αύρας Κεφαλαρίου Κηφισιάς