Κηφισιά : Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας υπό προϋποθέσεις λόγω μέτρων προστασίας  από τη μετάδοση του κορονοίου

Κηφισιά : Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας υπό προϋποθέσεις λόγω μέτρων προστασίας  από τη μετάδοση του κορονοίου
Με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων  και των ωφελουμένων  υπό την απειλή της διάδοσης του κορονοιού η Υπηρεσία θα λειτουργεί για το κοινό υπό προϋποθέσεις.

– Η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού χωρίς πρόσβαση εντός του χώρου της Υπηρεσίας.

– Προϋπόθεση χρήσης μάσκας και γαντιών αμφοτέρων για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Εξυπηρετούνται αιτήματα:

Προνοιακών Αναπηρικών Επιδομάτων

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Επιδόματος Στέγασης

Επιδόματος Γέννησης

Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Εξόδων κηδείας Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Για περιπτώσεις:

– Μη δυνατότητας πρόσβασης των ωφελουμένων σε ηλεκτρονικά μέσα

– Μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

– Επίλυση επισημάνσεων σε ανοικτή αίτηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ