Πράσινο Σημείο, μια συμφέρουσα λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Σύγχρονο «Πράσινο Σημείο» στον Δήμο Θερμαϊκού με 532.000 ευρώ Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 532.000,00 ευρώ στον Δήμο Θερμαϊκού, για την υλοποίηση του οποίου υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ. Στον χώρο οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου να προωθούνται για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, προβλέπεται να δημιουργηθούν 10 Γωνίες Ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία, που ως σημεία δικτύωσης να εξασφαλίζουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού.
Μια ιδέα πολλαπλά συμφέρουσα, τόσο οικολογικά όσο και οικονομικά, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την οργανωμένη ανακύκλωση είναι το Πράσινο Σημείο.

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας χώρος διαλογής στην πηγή , όπου ο κάθε πολίτης θα μπορούσε να μεταφέρει διάφορα ογκώδη υλικά, προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

Έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, σκεπάσματα ή χαλιά, παιδικά παιχνίδια, ένα χαλασμένο ποδήλατο, σπασμένες κρεμάστρες, σκληρά πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες (π.χ. μια σπασμένη λεκάνη), είναι ορισμένα από τα είδη που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Στο Πράσινο Σημείο, που θα είναι ένας δημοτικός χώρος, θα μπορούσε να γίνεται και συγκέντρωση ανάλογων υλικών από τις υπηρεσίες του δήμου, με σκοπό να μοιραστούν μετά στα διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης.

Δείτε ένα κλασικό Δημοτικό Πράσινο σημείο στην Αυστρία

 

Ένα σύγχρονο «Πράσινο Σημείο» στον Δήμο Θερμαϊκού με 532.000 ευρώ

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 532.000,00 ευρώ στον Δήμο Θερμαϊκού, για την υλοποίηση του οποίου υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ.

Πράσινο Σημείο, μια συμφέρουσα λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Στον χώρο οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου να προωθούνται για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.

Επίσης, προβλέπεται να δημιουργηθούν 10 Γωνίες Ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία, που ως σημεία δικτύωσης να εξασφαλίζουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού.