Μεταμόρφωση: Ο Δήμαρχος  Στράτος Σαραούδας ζητά από την πολιτεία να εξεταστεί η αναστολή είσπραξης δημοτικών φόρων και τελών

Μεταμόρφωση: Ο Δήμαρχος  Στράτος Σαραούδας
Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας  ερωτώμενος για την αναστολή των δημοτικών φόρων και τελών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Πρέπει άμεσα να εκδοθούν πρόσθετα εξειδικευμένα μέτρα για την περαιτέρω ελάφρυνση των τοπικών οικονομιών. Να ανασταλεί η είσπραξη των δημοτικών φόρων, τελών και προστίμων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση και διακυβεύεται η ίδια τους η επιβίωση (τραπεζοκαθίσματα, ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, πρόστιμα κα). Περνάμε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία και οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχει ρητή και σαφής σχετική νομοθετική ρύθμιση, κάτι το οποίο εισηγούμαι, ενώ το ζήτησε και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος- ΚΕΔΕ (βλ. συνημμένη επιστολή), ώστε να μπορούμε να  κινηθούμε αναλόγως όσες δημοτικές αρχές το επιθυμούμε. Η Κυβέρνηση έχει, ήδη, λάβει σχετικά μέτρα βοήθειας. Ελπίζω λοιπόν σύντομα να υπάρξει και σχετική οδηγία ή νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών» .