Πεντέλη:  Σήμερα πραγματοποιήθηκε  προληπτική απολύμανση του ΚΕΠ Μελισσίων

Πεντέλη:  Σήμερα πραγματοποιήθηκε  προληπτική απολύμανση του ΚΕΠ Μελισσίων

Σήμερα πραγματοποιήθηκε  προληπτική απολύμανση του ΚΕΠ Μελισσίων πλησίον του Δήμου , παρουσία και του Αναπλ. Προϊστάμενου Δημήτρη  Χρισταντώνη.  Τα ΚΕΠ Νέας Πεντέλης, Πεντέλης καθώς και το ΚΕΠ Παράρτημα Μελισσίων θα παραμείνουν κλειστά  και οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται στο Κεντρικό ΚΕΠ Μελισσίων από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:30 έως 15:30) και Σάββατο (08:30 έως 13:30).

Υπενθυμίζουμε ότι η  εξυπηρέτηση εντός του ΚΕΠ θα πραγματοποιείται αυστηρά για ένα πολίτη κάθε φορά.