Πεντέλης :Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ΚΕΠ Δήμου

Πεντέλης :Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ΚΕΠ Δήμου

Με απόφαση του ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει για την αναστολή λειτουργίας των ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων:Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μελισσίων (παράρτημα)έως την 24η Μαρτίου 2020 προκειμένου να συμβάλει στην συλλογική προσπάθεια για τον περιορισμό μετάδοσης τουCoVid-19 (Κορωνοϊού) εφαρμόζοντας τα σχετικά άρθρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 / Α / 11.03.2020)

Το ΚΕΠ Δ.Ε. Μελισσίων (κεντρικό) θα λειτουργεί καθημερινά 08:00– 18:30 και Σάββατο 08:00– 13:30

Με επόμενη απόφαση της -πριν ή στη λήξη της ανωτέρω- η Διοίκηση του Δήμου εκτιμώντας την διαμορφωθείσα κατάσταση θα επικαιροποίηση τα μέτρα πρόληψης.