Περιφέρεια Αττικής : «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» Επιτροπή Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Περιφέρεια Αττικής : «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» Επιτροπή Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Ο  Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια, Αγίας Παρασκευής», Γιάννης Κεχρής  επισκέφθηκε με τα μέλη της Επιτροπής τον τόπο κατασκευής του έργου. Διαπιστώθηκε  πως έχει γίνει  σημαντική πρόοδος στην  υλοποίηση των σχετικών εργασιών στην περιοχή.

Περιφέρεια Αττικής : «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» Επιτροπή Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Η νέα Διοίκηση της Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης  συνεχίζουν  με εντατικούς ρυθμούς τα έργα αναμόρφωσης και συντήρησης δρόμων και πεζοδρομίων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της Αττικής και της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Περιφέρεια Αττικής : «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» Επιτροπή Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Ο  Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο Γιάννης Κεχρής δήλωσε:

«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, με στρατηγική και προσανατολισμό, συνεχίζουμε να στηρίζουμε στην πράξη τους Δήμους και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους».

Περιφέρεια Αττικής : «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» Επιτροπή Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Περιφέρεια Αττικής : «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» Επιτροπή Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Περιφέρεια Αττικής : «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» Επιτροπή Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης