4 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας μήνυμα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

4 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας μήνυμα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Σήμερα είναι 4 Μαρτίου   Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας και ο  Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας στέλνει  το    μήνυμα  της ημέρας.

4 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας

4 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας

Posted by Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας on 2020 m. kovo 3 d., antradienis