Φιλοθέη Ψυχικό:  Οικονομική ενίσχυση Πάσχα 2020

Φιλοθέη Ψυχικό:  Οικονομική ενίσχυση Πάσχα 2020

Από Δευτέρα 3 έως Παρασκευή 20 Μαρτίου, κατατίθενται οι αιτήσεις για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου για το Πάσχα 2020. Δικαιούχοι είναι μόνο κάτοικοι Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξής τους σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, να καταθέσουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, αιτήσεις με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου μα άδεια παραμονής σε ισχύ

Εκκαθαριστικό εφορίας

Φορολογική δήλωση Ε1

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο ενοικίου ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN του αιτούντα με Υπεύθυνη Δήλωση

Α.Μ.Ε.Α (Πιστοποίηση Κ.Ε.Π.Α.)

Ημέρες Κατάθεσης Αιτήσεων: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Φιλοθεής Ψυχικού (Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό) ώρες 9.00 – 14.00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 20 14 600, 213 20 14  641 &  213 20 14 650.