Νέα Ιωνία: Συνεχίζεται η απαξίωση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου…

Νέα Ιωνία: Συνεχίζεται η απαξίωση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου…

Η Δημοτική Αρχή δεν σκοπεύει να ακολουθήσει το θεσμικό ολίσθημα μερίδας παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες σε σημαντικά θέματα της πόλης είτε αποχωρούν από το Δ.Σ., είτε αποπροσανατολίζουν την συζήτηση.

Νέα Ιωνία: Συνεχίζεται η απαξίωση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου…

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2020, και ενώ τα τρία πρώτα θέματα είχαν τεθεί από τις ίδιες αυτές τις παρατάξεις, αυτές απεχώρησαν επικαλούμενες κόπωση.

Προς ενημέρωση των πολιτών το Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε διότι τα προβλήματα της πόλης δεν μπορούν να περιμένουν. Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τους θεσμούς και να ολοκληρώσει το έργο της παραβλέποντας κάθε προσχηματικό εμπόδιο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νέα Ιωνία 28/2/2020