Αυτοψία  στα  εκτελούμενα  έργα στις περιοχές Αγ. Θωμά, Εργατικών Κατοικιών, Κοκκινιάς και Νέου Αμαρουσίου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στις περιοχές Αγ. Θωμά, Εργατικών Κατοικιών, Κοκκινιάς και Νέου Αμαρουσίου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Στο πλαίσιο των αυτοψιών που πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Αμαρουσίου  Θεόδωρος Αμπατζόγλου στα εκτελούμενα έργα της πόλης, επισκέφτηκε τις περιοχές Αγ. Θωμά, Εργατικών Κατοικιών, Κοκκινιάς και Νέου Αμαρουσίου, προκειμένου να ενημερωθει για την πρόοδο των εργασιών από τους αναδόχους και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στις περιοχές Αγ. Θωμά, Εργατικών Κατοικιών, Κοκκινιάς και Νέου Αμαρουσίου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Τα έργα αφορούν σε επισκευές – αποκαταστάσεις – επεκτάσεις αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων, σε διαμορφώσεις και διανοίξεις οδών.

Αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στις περιοχές Αγ. Θωμά, Εργατικών Κατοικιών, Κοκκινιάς και Νέου Αμαρουσίου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Δήμαρχος Αμαρουσίου  Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε :

«Για όλα τα έργα ζήτησα επίσπευση, πάντα με γνώμονα την ορθή εκτέλεση αλλά και την ασφάλεια των διερχομένων πεζών και οχημάτων. Ιδιαίτερα συζήτησα την περίπτωση της διάνοιξης της οδού Αρετής – Καλαμά όπου λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του 2ου – 3ου αιώνα π.Χ., έχει επέλθει καθυστέρηση του έργου, το οποίο εποπτεύεται από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Θα συνεχίσω τις επόμενες ημέρες, τις επιθεωρήσεις σε όλα τα εκτελούμενα έργα της πόλης, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο αυτοψιών μου».

Αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στις περιοχές Αγ. Θωμά, Εργατικών Κατοικιών, Κοκκινιάς και Νέου Αμαρουσίου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου