Το Περιφερ. Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την πρόταση του Δ. Ηρακλείου για την χρηματοδότηση των μελετών για την κατασκευή 4 κλειστών αιθ. πολλ. χρήσεων στα σχολεία του Ηρακλείου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την πρότασή του Δήμου Ηρακλείου  για την χρηματοδότηση των μελετών για την κατασκευή 4 κλειστών αιθουσών πολλαπλών χρήσεων στα σχολεία του Ηρακλείου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου  για την χρηματοδότηση των μελετών για την κατασκευή τεσσάρων κλειστών αιθουσών πολλαπλών χρήσεων στα σχολεία του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος  για το γεγονός δήλωσε :

Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίζουμε τις υποδομές των σχολικών κτιρίων για τις μαθητικές δραστηριότητες ενώ, παράλληλα, δίνουμε λύση στο πρόβλημα της έλλειψης κλειστών αθλητικών χώρων στην πόλη, στεγάζουμε τους σημερινούς και τους αυριανούς αθλητές του Δήμου μας.