ΗΡΑΚΛΕΙΟ :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ
Λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης της οδού Διστόμου το δρομολόγιο της Γραμμής 1 της Δημοτικής Συγκοινωνίας τροποποιείται ως την Πέμπτη 20-02-20 ως εξής:

από την οδό Πρασίνου Λόφου, αριστερά στην οδό Μπιζανίου, δεξιά στην  οδό Ευτυχίας, αριστερά στην οδό Κολοκοτρώνη και δεξιά στην οδό Ανατολής.

                                             Το υπόλοιπο δρομολόγιο θα εκτελείται κανονικά