Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης

«Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση» τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα σημαντικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και η χώρα να ανταποκριθεί στους στόχους που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και ο εθνικός σχεδιασμός, για την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

«Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση» τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης, σε παρέμβαση που έκανε στο πλαίσιο ημερίδας που οργανώθηκε με θέμα «Κυκλική Οικονομία και πλαστικά- νέες κατευθύνσεις και ο ρόλος του Ε.Ο.ΑΝ.»

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ. ανέφερε ότι το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, ανάμεσα στα οποία κυρίαρχη θέση έχουν τα πλαστικά.  Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι η πρόληψη αφορά τρία στάδια: Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται, μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή της παράτασης στη διάρκεια ζωής. Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τη μείωση περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες.

«Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση» τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης

Στην ίδια τοποθέτηση ανέδειξε τους στρατηγικούς στόχους του Ε.Ο.ΑΝ.
  1. Μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων πρόληψης.
  2. Προώθηση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης κι εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
  3. Διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής εφαρμογής των προγραμμάτων , μέσω των ελέγχων όλων των εμπλεκόμενων φορέων
  4. Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.
  5. Εξέλιξη του Ε.Ο.ΑΝ. μέσω της ενίσχυσης του ρόλου, της αποτελεσματικότητας, της εξωστρέφειας και του ερευνητικού έργου του.
«Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση» τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση κι εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα εφαρμοστούν μέτρα που θα ξεκινούν από τον περιορισμό της κατανάλωσης συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων, μέχρι την απαγόρευση της διάθεσης τους στην αγορά και τον επανασχεδιασμό τους. Τόνισε πως ως το 2030, υποχρεωτικά για όλες οι πλαστικές φιάλες που θα κατασκευάζονται , το 30%  του υλικού του θα πρέπει να προέρχεται από ανακυκλωμένο πλαστικό.

«Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση» τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης

Όσον αφορά τη χρήση της πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα, ανέφερε ότι έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένα μέτρα που οδήγησαν σε σταδιακή μείωση της χρήσης της.  Στοιχείο που δείχνει την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης στην Ελλάδα.

Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης

Όμως η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, αφού το επόμενο διάστημα ο Ε.Ο.ΑΝ. θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες και θα αναλάβει δράσεις , με έμφαση στην εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης , εναλλακτικής διαχείρισης κι ενημέρωσης. Αλλά και με διενέργεια τακτικών κι έκτακτων ελέγχων , αλλά και συνεργασίες με φορείς κι ινστιτούτα.
Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης
Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες και αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση τονίζει  ο Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκος Χιωτάκης