Μεταμόρφωση : Εγκατάσταση τερματικού POS στο Δήμο Μεταμόρφωσης

στο Δήμο Μεταμόρφωσης
Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ο Δήμος Μεταμόρφωσης πλέον έχει τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, καθώς  εγκαταστάθηκε τερματικό POS στο Ταμείο του Δήμου. Οι πολίτες θα μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο  και με κάρτα.