Πεντέλη : Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

ΚΕΠ Μελισσίων

Από το Δήμο Πεντέλης ανακοινώνεται ότι βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετ. : ΦΕΚ 409/Β΄/12.02.2020), το Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Πεντέλης διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΕΠ Μελισσίων

Καθημερινά 08.00 έως 19.30 και Σάββατο 08.00 έως 13.30

ΚΕΠ Μελισσίων (παράρτημα Αγ. Γεωργίου)

Καθημερινά 07.30 έως 15.30

ΚΕΠ Νέας Πεντέλης

Καθημερινά 07.30 έως 15.30

ΚΕΠ Πεντέλης

Καθημερινά 07.30 έως 15.30

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αναστασία Κοσμοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελίσσια, 13 Φεβρουαρίου 2020