Αγία  Παρασκευή :Νέα Διευρυμένη Επιτροπή Αδελφοποίησης

Αγία  Παρασκευή
Η συγκεκριμένη δήλωση θα γίνει αποκλειστικά μέσω του email της Επιτροπής Αδελφοποίησης, jumelage.agiaparaskevi@gmail.com, όπου πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ενδιαφερόμενου:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, email, επαγγελματική δραστηριότητα, γνώση ξένων γλωσσών, άλλες δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αδελφοποίησης, Μιχαήλ Γρηγοριάδης