Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) : Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου
Πέντε σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην Εβδομάδα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από 10 έως 14 Φεβρουαρίου, την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος των δραστηριοτήτων του, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και το Δήμο Χαλανδρίου.

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου

Πρόκειται για τ0 2ο, το 4ο, το 16ο Δημοτικό, το 8ο Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο Χαλανδρίου.

Σημειώνεται επίσης ότι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στις 8:45 θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου, η βιωματική εκπαίδευση του εν λόγω προγράμματος με χρήση προσομοιωτή ανατροπής οχήματος και πρόσκρουσης. Θα συμμετάσχουν το 4ο Λύκειο και το 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΣΒΑΠ στα τηλ.: 210 6719138 & 210 6711228. Και με το Δήμο Χαλανδρίου στο τηλ.: 210 6899925 (κ. Ράπτη).