Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών
Ο Δήμος Χαλανδρίου σε επιστέγασμα της πολυετούς προσπάθειάς του για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, προχωρά στην υλοποίηση Πιλοτικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου (MIS 5046237) με δράσεις εξασφάλισης στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου. Το εν λόγω πιλοτικό σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Αττική 2014-2020, και του άξονα προτεραιότητας 09:«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.

Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

Η δράση επιδότησης ενοικίου έχει ως στόχο τη στεγαστική αποκατάσταση των επιλεγμένων ωφελούμενων οικογενειών ΡΟΜΑ και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 100% και καλύπτει σε βάθος τριετίας το κόστος ενοικίου και τις λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, νερό, θέρμανση, κοινόχρηστα) των προς εκμίσθωση κατοικιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση να υποβάλουν προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη τους τα παρακάτω:

Η πρόσκληση απευθύνεται στους ιδιοκτήτες κατοικιών στο Χαλάνδρι, αλλά και στους όμορους δήμους (Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού, Πεντέλης, Παλλήνης, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων.)

Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

Προδιαγραφές κατοικιών

 • Διαμέρισμα ή κατά προτίμηση μονοκατοικία, με νόμιμη οικοδομική άδεια, στην οποία να αναφέρεται ότι πρόκειται για οικία
 • Επιφάνεια 72-150 τμ (στο άτομο θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον 18 τ.μ.)
 • Με τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό).
 • Τοποθεσία εντός του Δήμου Χαλανδρίου ή στους Δήμους Γέρακα, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων.
 • Με βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό, επαρκή θέρμανση, ζεστό νερό, αποχέτευση.
 • Άμεσα κατοικήσιμα.

Όροι μίσθωσης

 • Συμβαλλόμενοι είναι ο ιδιοκτήτης Κατοικίας και ο Ωφελούμενος από τη μία και ο ιδιοκτήτης Κατοικίας και ο Δήμος (Δικαιούχος) ως Εγγυητής, για την εξασφάλιση της σωστής χρήσης του ακινήτου.
 • Διάρκεια μίσθωσης τα τρία (3) έτη.
 • Το μίσθωμα ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια και με βάση την τιμή μονάδας όπως ορίζεται στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με ΑΔΑ 9ΒΜΘ7Λ7-ΓΝΟ. Ειδικότερα, το μηνιαίο μίσθωμα των ακινήτων δεν μπορεί να ξεπερνά το γινόμενο της ανώτατης τιμής ενοικίασης (5,5 ευρώ/ τ.μ.) επί τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου στη βάση των προσκομισθέντων παραστατικών μίσθωσης ακινήτου. Εξαιρείται η ενοικίαση ακινήτου άνω των 150 τ.μ., όπου, δεν χρηματοδοτούνται τα πρόσθετα (πέραν των 150 τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε ακίνητο εμβαδού 150 τ.μ. (150 τ.μ.* 5,5€=825€).
 • Δαπάνες ΟΚΩ (ηλεκτρικό, νερό, κοινόχρηστα, θέρμανση) καλύπτονται από το Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά έως το ποσό των 160€ μηνιαίως ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.
 • Οι ωφελούμενοι (ένοικοι ακινήτου) παρακολουθούνται και υποστηρίζονται από στελέχη του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χαλανδρίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από προσωπικό που προβλέπεται να προσληφθεί από το πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ωφελούμενων και η καλή κατάσταση των κατοικιών.
 • Η καταβολή των μισθωμάτων, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί 30 ημερολογιακές μέρες παραμονής στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, θα καταβάλλεται απευθείας από το Δήμο Χαλανδρίου (και όχι τον ωφελούμενο) στον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ίδιος.
 • Για την επιβεβαίωση της συνδρομής των παραπάνω προδιαγραφών και προϋποθέσεων και πριν την ένταξη των ακινήτων στο πρόγραμμα, ο Δήμος δύναται να διενεργεί αυτοψίες στα εν λόγω ακίνητα και να συντάσσει σχετική έκθεση.

Υποβολή αιτήσεων

H υποβολή των αιτήσεων για την ενοικίαση κατοικιών ξεκινά τη Δευτέρα, 10/2/2020 και παραμένει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός κατοικιών για τους ωφελούμενους του προγράμματος ή/και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα. Αιτήσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Ρομά (Αντιγόνης και Δαναϊδων).

Περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα 210-6819068 και 210-6818084.