Οικονομικό βοήθημα σε δημότες Δ. Κηφισιάς εν όψει του Πάσχα 2020 σε οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς

Οικονομικό βοήθημα σε δημότες Δ. Κηφισιάς εν όψει του Πάσχα 2020 σε οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισίας
Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά βάσει της υπ’ αριθμ 11/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα κατατίθενται  κατόπιν ραντεβού  στην Κοινωνική Υπηρεσία  της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού  έως  6/3/2020

Μετά την πάροδο της  ημερομηνίας αυτής (6η Μαρτίου 2020),  οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου και θα αξιολογούνται ως εκπρόθεσμες και απορριπτέες.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία:

Μαρίνου Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά τηλ. 2108082994 & 2108014249

 e-mail: koinonikossxediasmos@kifissia.gr